the best book ghostwriters

MONUMENT ISTORIC-Biserica Reformata Stoiana, sec.XV- lea

Biserica Reformată din Stoiana datează din secolul XV, este moument istoric, înscris la poziţia 1298 în Lista Monumenteleor Istorice – categoria B (cod LMI: CJ-II-m-B-07784).

 

Translate »