the best book ghostwriters

MONUMENT ISTORIC-Biserica Reformata – Tiocu de Sus sec. XIII-XV lea

biserica reformata tiocu de susBiserica reformată din Tiocul de Sus datează din secolul XIII-XV, este monument istoric, înscris la poziţia 1297 în Lista Monumenteleor Istorice – categoria B (cod LMI: CJ-II-m-B-07783).

Satul Tiocu de Sus aparținea cetății Dăbâca. Locuitorii satului erau iobagii cetății.

Specialiștii susțin, în origine biserica a fost construită în secolul XIII în stil roman. În documente este pomenit prima oară în 1280 cu numele Superior Thewk.

În secolul XIV. biserica a primit elemente gotice.  Bolta sanctuarului este cu arc triumfal, cu care este prevăzut și porticulul sudic,  precum și  geamurile sanctuarului. Pe cheia de boltă se găsește un cap asemănător cu Christos, pe capitol se vede bazorelieful unui cap cu mustață. Elementele de piatră sculptată denotă forme evoluate. Este păstrat din evul mediu și tabernaculul.

Date din 1468 confirmă, biserica a fost sfințită în onoarea Sfântei Maria Maicii Domnului. Populația catolică din evul mediu, în anii reformatismului, împreună cu biserică a devenit reformat.

La începutul secolului XVII a fost parochie. Datorită sărăcirii micii nobilimi, preoții au fost sprijiniți prin dijma atribuită de principele Apaffy Mihály.

Cu timpul i-au fost atașate filialele Tiocu de Jos și Cubleșul Someșan. Aspectul exterior actual s-a dobândit în 1907. În prezent aparține Bisericii Misionară Reformată Stoiana.

Informații oferite de preotul actual – Fodor Ors

Translate »