the best book ghostwriters

MONUMENT ISTORIC-Biserica Reformata – Tiocu de Jos, sec. XIV- XVIII-lea

biserica reformata tiocu de josSec. XIV-XVIII

  • Ansamblul Biserii Reformate sec. XIV-XVIII lea
  • Biserica Reformată sevc. XIV -lea
  • Clopotnița Bisericii Reformate sec. XVIII – XIX

 

Ansamblul Bisericii reformate, din localitatea Tiocu de Jos, Biserica reformată şi Clopotniţa bisericii reformate, datează din secolul al XIV-XVIII, este moument istoric, înscris la poziţiile 1294, 1295. 1296 în Lista Monumenteleor Istorice – categoria B (cod LMI: CJ-II-a-B-07782, CJ-II-m-B- 07782.01, CJ-II-m-B-07782.02).

În documente istorice prima dată este pomenit în 1392 ca Alsotewk, apoi în 1406 Alsow-Theuk.

În 1480 este construită biserica din piatră. Data construcției este confirmat și de stilul bisericii,  pe baza boltei sanctuarului quadrilater aparține bisericilor de stil gotic din secolul XV.

Cheia de boltă și capitolele sunt ornamentate. În evul mediu a fost folosită de către biserica catolică, în epoca reformatism, după o scurtă perioadă de lutheranism, devine reformat. În secolul XVI. întreaga comunitate este reformată.

Ca urmare  prădării  localității în anii 1658- 1663 de trupele otomane, enoriașii bisericii s-au pierit, satul a devenit filială. Clopoțelul din lemn are două clopote, pe care sunt gravate anul fabricării, 1818.

În urmă cu câțiva ani acoperișul și exteriorul pereților au fost renovați. În prezent comunitatea reformată aparține Bisericii Misionară Reformată din Stoiana.

Informați oferite de preotul actual – Fodor Ors

Translate »