the best book ghostwriters

MONUMENT ISTORIC -Biserica Ortodoxa Tioltiur, sec. XVI-XVIII lea

biserica ortodoxa tioltiur  Biserica Ortodoxă din Tioltiur datează din secolul XVI-XVIII, este moument istoric, înscris la poziţia 1298 în Lista Monumenteleor Istorice – categoria B (cod LMI: CJ-II-m-B-07784).

Biserica ortodoxă cu hramul Sfântul prooroc Ilie Tezviteanul din Tioltiur este o așezare stăveche.

   Situată la Est la 22 de km. de orașul Gherla, având la Nord satul Pruneni, la Sud satul Lujerdiu, la Vest satul Stoiana, la distanță de 12km. de artera principală de circulație Cluj Napoca – Baia Mare.

    Mărindu-se satul, biserica de lemn fiind neîncăpătoare , în anul 1964 credincioșii sub îndemnul preotului Argatu Constantin au cumpărat o biserică maghiară în centrul satului în ruină de la cultul reformat unde s-a zidit pe aceeași temelie biserica nouă cu hramul Sf. Proroc Ilie Tesviteanul.

  Biserica este construită din piatră și cărămidă și este împodobită cu pictură în stil bizantin. Construcția bisericii este în formă de navă, cu turn și clopotniță peste pridvor. Are trei intrări în sfântul altar, naos și pronaos.

Translate »